Inwoners

(281) 822-1617

(Accordion ingeklapt)

U hebt het misschien gemerkt. De inzamelronde die gepland stond in september vond plaats in de eerste week van november. Hierdoor vervalt de inzamelronde die eind november gepland stond. De eerstvolgende inzamelronde van textiel vindt plaats in het v... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De heer Jansen heeft zijn unieke ansichtkaartencollectie over Putten geschonken aan het gemeentearchief van Putten. Maandag 19 november 2018 droeg hij zijn collectie over aan burgemeester Henk Lambooij. Het gemeentearchief is bijzonder blij met de ze... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Zaterdag 17 november 2018 reikte burgemeester Lambooij een Koninklijke onderscheiding uit aan de heren H. van Rees en R. Teunissen. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Zaterdag 17 november 2018 reikte burgemeester Lambooij de Koninklijke Erepenning uit aan Pluimvee- en Pelsdierenfokkers Vereniging (PPV) Putten. Lees meer

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Putten heeft in het kader van de uitvoering van het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) inspecties aan hoofdrioleringen verricht. Uit deze inspecties is gebleken dat onderhoud aan diverse riolen op korte termijn noodzakelijk is. 8452028456