952-374-0264
9892018496
ยินดีต้อนรับ
9097447263 (757) 249-8411
Arena มีมอนเตอร์ แยกคอกไว้รับจำนวนคนเยอะขึ้น
BossKundun เกิดที่ คาลิม่า ชั้น 6 -7 เกิดทุก 3ชั่วโมง ดรอปไอเท็ม 380และเซต 3ชิ้น
5152507408
Chaos Castle ทุก1ชั่วโมง ดรอปเซตไอเท็ม 90%
CryWolf มีรอบเวลา 12.00น. , 16.00น. , 18.00น. , 20.00น.
tidbit
5805456647
กล่องแดงสุ่มดรอปอาวุธคลาส 380/เลื่อย กล่องฟ้าสุ่มดรอป ชุด+อาวุธคลาส380
8158829512