VLTK Mobile

★★★★★
Full Version 1.6.18 Oficial Classic

Game cho Android, iPhone, iPad.
Setup on PC
Dự Tính Open SerVer 4 lúc 18 giờ thứ năm ngày 10/05/2018 Nếu có thay đổi sẽ thông báo

★★★ VLTK MOBILE RATE 50X ★★★

★ RATE 50X 100K = 20K Vàng

★ KH9 = 200K K17= SSS KH 18= 13TR3

★ Nhận Ngay LV32 khi làm nhiệm vụ đầu tên

★ NẠP ĐẦU: Đồng Hành-Kinh Kha SS - Tần Lương Ngọc S, 1 Minh Chủ Lênh, 1 Danh Tướng Lệnh,...


★★★ VLTK MOBILE RATE 50X ★★★

★ Lên LV nhanh chống

★ Update Kiếm Hiệp 18

★ Phiên bản mới Quyết Chiến Tương Dương

★ Môn phái mới: Thiên Sơn

★ Lột xác đồ họa 3D

★ Nâng cấp võ công - Tân trang kiểu hình môn phái

★ Hệ thống tương tác tình nhân đặc sắc

★ Nhiều nâng cấp mới ...


★★★ VLTK MOBILE RATE 50X ★★★

★ Yêu cầu IOS ★ : Lưu Ý Tải Game bằng Safari dùng Wifi

★ IOS 6.x Trở lên

★ IPhone 5 Trở lên


★ ANDROID ★ Lưu ý tải Game bằng trình duyệt Uc Browser để cài đặt ít bị lỗi

★ Android:3.0 Trở lên

★ RAM:512MB Trở lên


★ Tải Giả Lập cho PC ★

(910) 778-0246

4126659057

★ BlueStack Player